Born to Be a Soldier (Doramai Meezu Songu)

ROMANIZZAZIONE:
Yazu ka shii ni kaze ni izana ware karere wo otozureta wa kejanai
Seishu no ranasa setsuna sa ni shibashita ritai wa kejanai

Tada ume no yoku kogasu shinai kau ga
Toki wo etenao mo takanake soshite...

* Born to be a soldier
   Aisuru tomo yo
   Teki no naka hitori no kosa retenai ka
   Born to be a soldier
   Itoshii kimi yo
   Kasu kesae yo bazu namida shitenai ka

   Sore tomo ima ga shisenaraba
   Nare wa zani ikou
   I was born to be a soldier
   The fight is all I can do

Yasaragi ga kureta hohoemu wo kishite shimaitai wa kejanai
Anna nimo sunai tatakai wo naregamouu moso mudaroi

Tada omoeteru kore ga kesure sudato
Ienaido satsuta sono wake wo ima mo...

Born to be a soldier
Atena ki tomo yo
Itatabi isaru no showori wo wanai ka
Born to be a soldier
Koyonaki kimi yo
Tenni mooiri yuku ichi wo kurenai ka

Are no ide ichi de okatsutana raba
Rana hairanai

I was born to be a soldier
The fight is all I can do

repeat *

Born to be a soldier... I can do for you
 

NOTIZIE:
Questa canzone si può trovare in questi CD:
- 1997 Shonenki