The Lost Canvas Original Soundtrack
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) THE LOST CANVAS
2) The Realm of Athena (The Realm of Athena) (tv size)
3) Itoki hi no Tenma to Aroon (Tenma and Aron from the young days)
4) Sasha no inori (Sasha's prayer)
5) Mori no daiseidou (The cathedral of the forest)
6) Meiou Hades (Hades the Underworld King)
7) Kakusei (Awaken)
8) Pandora (Pandora)
9) Specter (Specter)
10) Tenbinza no Douko (Libra Douko)
11) Tenbousei Bennu no Kagaho (Bennu Kagaho of the Celestial Violence Star)
12) Otomoza no Asmita (Virgo Asmita)
13) Oushiza no Aldebaran (Tauro Aldebaran)
14) Megami Athena (Goddess Athena)
15) Sanctuary (Sanctuary)
16) Cosmo (Cosmo)
17) Futari no Borunzo Saint (The two Bronze Saints)
18) Saint no shuugyou (Saint's training)
19) Kizuna (Bonds)
20) Kyuusoku (Rest)
21) Tooi kioku (A far memory)
22) Yakusoku no hanawa (Promised wreath)
23) Jamiru (Jamir)
24) Meikai no wana (The underworld's trap)
25) Haiiro no Kyanbasu (The grey canvas)
26) Meifu no sanjyuusou (Trio of netherworld)
27) Ankoku kara no shisha (Messenger from darkness)
28) Shitou (A desperate struggle)
29) Death messenger (Death messenger)
30) Saint no shi (Saint's death)
31) Kyoukou to Hades (The Pope and Hades)
32) Gekitotsu (Clash)
33) Cloth no hokori (Cloth's pride)
34) Seisen (Sacred war)
35) Pegasus no Saint (Pegasus Saint)
36) Hana no kusari (Chain of flowers) (tv size)